Nowy Henryk Głębocki FATALNA SPRAWA. Kwestia polska w rosyjskiej myśli, propagandzie i debatach politycznych epoki Wielkich Reform Zobacz większe

Henryk Głębocki FATALNA SPRAWA. Kwestia polska w rosyjskiej myśli, propagandzie i debatach politycznych epoki Wielkich Reform

Nowy produkt

Seria ARKANA HISTORII, format B5, oprawa twarda, szyta, ss. 704

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Więcej szczegółów

417 Przedmioty

66,00 zł

Więcej informacji

Ze względu na charakter tej pracy, i wykorzystany tu obszerny, trudno dostępny oraz zróżnicowany materiał źródłowy, pochodzący z kilkudziesięciu archiwów, a także kolekcji rękopisów z kilku krajów, książka ta pozostaje do dzisiaj niezastąpioną monografią tytułowej problematyki. Jej pierwsze wydanie, nagrodzone prestiżową polską nagrodę „Klio” I stopnia za najlepszą pracę historyczną roku 2000, zostało docenione w międzynarodowym środowisku badaczy stosunków polsko-rosyjskich wieku XIX oraz szeroko pojętej tzw. imperiologii. W skróconej wersji książka ukazała się w języku angielskim (2016, 2017). Nowa, poprawiona i uzupełniona jej wersja, wydana w 150. rocznicę powstania styczniowego, powinna przybliżyć słabo znaną w Polsce, imperialną perspektywę polsko-rosyjskich zmagań na tle dziejów Europy Wschodniej.

Książka Głębockiego imponuje znawstwem problematyki, ciekawymi sformułowaniami i ogromną bazą źródłową.

Prof. emeritus Piotr S. Wandycz, Yale University)

Znakomite opracowanie politycznego aspektu kwestii polskiej w rosyjskiej myśli okresu „wielkich reform” Aleksandra II. 

       Prof. emeritus Andrzej Walicki, University of Notre Dame, PAN

Autor zdołał dotrzeć do ogromnych pokładów dokumentów, dotąd nie wyzyskanych, lub też wykorzystywanych połowicznie, przewertować kolosalną literaturę dokumentacyjną, kwerenda archiwalna, którą podjął, jest zaiste imponująca.

Prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska, IH PAN

Skala podjętej przez Głębockiego kwerendy źródłowej budzi podziw. […] Fatalnej sprawy żaden poważny badacz tak polsko-rosyjskich stosunków politycznych, jak też rosyjskiej myśli politycznej i rosyjskiego nacjonalizmu nie będzie mógł pominąć.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, UJ; IH PAN

Głębocki widzi w „kwestii polskiej” jeden z centralnych czynników tworzenia się rosyjskiego nacjonalizmu  typu imperialnego. […] Dowodzi, iż  w rosyjskich  działaczach gorąca polonofobia  dawała się pogodzić z poglądami liberalnymi i modernizatorskimi a nawet służyła  im wsparciem. 

Prof. Michaił  Dołbiłow, University of Maryland

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997