O Wydawnictwie - Jubileusz 20 lecia Arcanów

W 1994 r. wydawnictwo, w rok później Dwumiesięcznik ARCANA, a potem już 126 numerów pisma, 120 książek historycznych, literatura, poezja i niejedna dyskusja, która wstrząsnęła intelektualnymi kręgami współczesnej Polski. To tylko próbka refleksji z ponad dwóch dekad istnienia krakowskiego środowiska konserwatywnego.

Dwunastego marca 2016 r. w Klubie Dziennikarza pod Gruszką na ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie odbył się uroczysty Jubileusz 20-lecia Arcanów. Oprócz krakowskich redaktorów i przyjaciół Dwumiesięcznika na spotkanie przybyli też prof. Włodzimierz Bolecki i red. Teresa Bochwic, współpracujący ze środowiskiem jeszcze w czasach „Arki”. Profesor Krzysztof Szczerski przybył w podwójnej roli – jako redaktor naczelny pisma w latach 2012-2014 raz jako sekretarz stanu, któremu towarzyszył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.

Na oficjalnej części uroczystości przemawiali twórcy periodyku i wydawnictwa: prezes Zuzanna Dawidowicz, prof. Andrzej Waśko oraz prof. Andrzej Nowak. Głos zabrał także Wojciech Kolarski. „Nie byłoby tego zwycięstwa kosnerwatystów w Polsce, gdyby nie takie środowiska jak Arcana” – wspomniał prezydencki minister i dodał – „ja sam wychowałem się na lekturze Dwumiesięcznika”. Założyciele pisma wspominali nie tylko trudności polityczne z jakimi się spotykali na początku „Arcanowej” drogi, prób zdeprecjonowania naukowców skupionych wokół Dwumiesięcznika ze strony establishmentu, jak to miało miejsce np. w przypadku profesora Wiesława Szymańskiego za jego książkę „Uroki dworu”, ale też prozaiczne zmagania z dostosowaniem pierwszego lokalu do użytku czy technicznych trudów składania pierwszych numerów. Nie zabrakło i opowieści o tych najbardziej doniosłych chwilach, jak otrzymanie listu od Ojca Świętego Jana Pawła II, czy publikacji najgłośniejszych książek: „Nadberezyńców” Floriana Czarnyszewicza, „Pamiętników” Henryka Ciecierskiego czy biografii Lecha Wałęsy autorstwa Pawła Zyzaka.

Spotkanie „Arcanów” uświetnił swoim koncertem Leszek Długosz.

Na koniec nastąpiła projekcja filmu dokumentalnego autorstwa Adama i Pawła Zechentera oraz Jakuba Maciejewskiego, w którym o historii środowiska wypowiadali się autorzy i redaktorzy: Maciej Urbanowski, Andrzej Waśko, Leszek Długosz, Zuzanna Dawidowicz, Elżbieta Morawiec, Bogdan Gancarz, Krzysztof Koehler, senior Arcanowego rodu poeta Leszek Elektorowicz, Jan Prokop, Henryk Głębocki, Irena Smorąg, Piotr Rosa, Jerzy Gizella, Krzysztof Szczerski. Pokazem filmowym zakończyła się część oficjalna Jubileuszu, który przeniósł się na wystawny bankiet uginających się od poczęstunków stołów w redakcji wydawnictwa na ul. Dunajewskiego 6.

 

Na uroczystościach były obecne także media, m.in. Telewizja Polska, która wyemitowała materiał o Arcanach w Kronice Dnia (od 9 minuty): http://krakow.tvp.pl/24407067/12-iii-2016-godz-1830 .

Film poświęcony historii Arcanów będzie w czerwcu 2016 roku udostępniony także Czytelnikom i sympatykom naszego środowiska.


O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997