Nowy Forma rzymska.Myśl Charlesa Maurrasa - Krzysztf Tyszka-Drozdowski Zobacz większe

Krzysztof Tyszka-Drozdowski FORMA RZYMSKA. MYŚL CHARLESA MAURRASA.

Nowy produkt

oprawa twarda ss.288

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Więcej szczegółów

279 Przedmioty

34,00 zł

Więcej informacji

Książka Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego to rzecz wartościowa zarówno jeśli chodzi o rzetelność i wnikliwość zawartych w niej analiz, opartych na uważnej lekturze źródeł i istniejących opracowań, jak i formę, która powinna przyciągać czytelników z rozmaitych środowisk. Maurras jawi się w niej jako interesujący myśliciel, mierzący się z wieloma problemami, które są wciąż aktualne, jak na przykład problem centralizmu i lokalnych różnic albo problem stabilności porządku politycznego. Autor nie stara się na siłę go ,,aktualizować”. Po prostu skrupulatnie i z wyczuciem niuansu – zgodnie z najlepszymi wzorcami historii idei – rekonstruuje jego stanowisko, pozwalając czytelnikom wyciągnąć wnioski.

(prof. Michał Herer)

Otrzymujemy cenną i bardzo potrzebną, a do tego pionierską monografię jednego z najważniejszych pisarzy politycznych i teoretyków literackich pierwszej połowy XX wieku. Maurras był – o czym się zwykle pamięta – ideologiem nacjonalizmu integralnego, lecz także – co zna się gorzej – wpływał znacząco nie tylko na francuskie życie intelektualne swej epoki, ale na twórców w innych krajach, w tym w Polsce. Praca wyróżnia się obiektywizmem i przejrzystością, szeroką erudycją z intelektualną wnikliwością oraz niezależnością.

(prof. Maciej Urbanowski)

Krzysztof Tyszka-Drozdowski (1991 r.) – urodzony w Warszawie. W 2019 roku zadebiutował zbiorem esejów Żuawi nicości. W 2021 roku w Wydawnictwie ARCANA ukazała się jego debiutancka powieść Zamknięte raje. Obie książki nominowano do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Publikował liczne artykuły zarówno w prasie polskiej (,,Plus Minus”, ,,Arcana”, ,,Do Rzeczy”, ,,Teologia Polityczna”), jak i zagranicznej (,,The American Conservative”, ,,The Critic”, ,,UnHerd”, ,,American Affairs Journal”, ,,Valeurs Actuelles”). Tłumaczył pisma Jacques’a Bainville’a i Charles’a Maurrasa. Jest autorem i wydawcą pierwszego na język polski przekładu Alaina de Benoist, Przeciw liberalizmowi. Wkrótce nakładem Wydawnictwa ARCANA ukaże się jego druga powieść Dalsza noc.

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997