ARCANA nr 147 Zobacz większe

ARCANA nr 147 / PDF

oprawa miękka ss.192

Dwumiesięcznik dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Czasopisma

Więcej szczegółów

9991 Przedmioty

12,00 zł

Więcej informacji

Leszek Elektorowicz Post scriptum 5

Rozmowa Arcanów

Nad historią ludzi jest Pan Bóg.

Z arcybiskupem Markiem

Jędraszewskim rozmawia

Andrzej Waśko 7

Idee

Ks. Jan Szymczyk W kręgu pychy. O krainie

demiurgii i barbarii 21

Europa w stanie wyjątkowym.

Z Alain’em de Benoist

rozmawia Krzysztof

Tyszka-Drozdowski 35

Alain de Benoist Społeczeństwo nieliberalne

i jego wrogowie. Jak liberalizm

uprowadził demokrację? 49

Arcana 147 maj, czerwiec 2019

2

Maciej Zakrzewski Totalna mobilizacja a system

zaufania społecznego 59

Kazimierz Nowosielski Nowe wiersze 69

Polska i świat

Marek Budzisz Moskwa realizuje na Bliskim

Wschodzie wielki plan 73

Zatruta humanistyka

Andrzej Zybertowicz Amicus Plato sed magis

Amica Veritas? 93

Arcana literatury

Tadeusz Witkowski Słowa gotowe na wszystko

(o poetyckich obrachunkach

z socrealizmem) 119

Janusz Andrzejczak Wiersze 129

Patrząc wstecz

Martyna Deszczyńska Konfederacja targowicka

w historiografi i polskiej

XIX wieku 132

Mieszaniny (nie) polityczne

Tomasz Gabiś

Zapiski manarchisty (XI) 157

Olga Płaszczewska Listy do Nieznajomego (III).

Ginący gatunek 172

3

Recenzje

Jerzy Gizella Pieśń o utraconym Podolu 176

Maciej Urbanowski „Mamy chyba coś wspólnego”.

Laudacja Olandy Rafała

Wojasińskiego 181

Jerzy Plutowicz Otworzyć księgę 185

Andrzej Waśko O geokulturowej pozycji Polski

w Europie 189

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997