Arcana nr 132 Zobacz większe

Arcana nr 132 / PDF

Dwumiesięcznik dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Czasopisma

Więcej szczegółów

1152 Przedmioty

10,00 zł

Więcej informacji

Zawartość zeszytu:

Rozmowa Arcanów

Potrzebujemy niepodległych
elit – rozmowa z Prezesem
Instytutu Pamięci Narodowej,
Jarosławem Szarkiem 5

Polska i świat
Miłosz Kluba Światowe Dni Młodzieży:
efekty dopiero zobaczymy 26

Kazimierz Dadak Podatki i ich skutki 35
Piotr Klimczak Wiersze 52

Otwarte teksty
Artur Grabowski Państwo czyli kultura 56
Beckett – powinowactwa
z wyboru – z Antonim Liberą
rozmawiają Anna Czartoryska-
-Sziler i Dariusz Kawa (9) 73

Koniec Imperium
Jerzy Targalski Od „rewolucji wojskowej”
do transformacji systemu 80

Patrząc wstecz
Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki Pogrom Żydów w Kielcach
4 lipca 1946. Możliwości
badawcze 105
Michał Wenklar Od rewolucji do kontrrewolucji.
Wokół krakowskiego
października 1956 (cz. II) 125

Adrian Sinkowski Wiersze 142

Kanon
– Pierre Drieu la Rochelle
Maciej Urbanowski Przypomnienie Drieu 145
Pierre Drieu la Rochelle Liryki (przeł. Anna Ludwika
Czerny) 147
Pierre Drieu la Rochelle Refl eksje na marginesie
biografi i Mickiewicza 151
Drieu w oczach polskich
pisarzy – wybrał i opracował
Piotr Kosmala 156

In memoriam
Marek Jan Chodakiewicz Wspomnienie: Iwo Cyprian
Pogonowski 164
Antoni Buchała Andrzej Wajda, mitotwórca
i „dekonstruktor” 169

Recenzje
Jerzy Gizella Błogosławiony z Karagandy 177
Jan Owczarek Płytki umysł. Psychologiczne
skutki życia w świecie
zinformatyzowanym 181
Marta Kwaśnicka Cierpienie, które nie wzbogaca 186
Bogdan Gancarz Amunicja od bratanków (5) 190
Noty biograficzne 194

  • Nasze konto: 11 8589 0006 0000 0030 2478 0001
  •  
  • Warunki prenumeraty w kraju w 2017 roku:
 roczna 90 zł; I półrocze 45 zł (w tym 5% vat)
 
 
Prenumerata zagraniczna: 2017
 
Europa - 60 EUR
 
USA i Kanada - 120 USD
 
Australia - 140 USD
  • Bank Spółdzielczy Rzemiosła, ul. Dunajewskiego 7, Kraków;
  • nr 11 8589 0006 0000 0030 2478 0001
Przelewy z zagranicy prosimy kierować na następujące konto:
Bank BPS S.A., ul. Płocka 9, Warszawa
Swift Code POLU PL PR
IBAN PL 11858900060000003024780001

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997