Zobacz większe

Arcana nr 121 / PDF

99929 Przedmioty

10,00 zł

Więcej informacji

Spis Treści

Od redakcji

Rozbrat liberalizmu i konserwatyzmu

Od starej do nowej nomenklatury – o „kratokracji” z Krzysztofem Szczerskim rozmawia Andrzej Waśko

Aleksander Stempkowski, Dlaczego współczesny liberalizm jest antyrodzinny

Kazimierz Dadak, Laissez faire – teoria i praktyka

Agnieszka Kurnik, Neoliberalne eksperymenty edukacyjne i ich obecność w polskim szkolnictwie

John Merchant, Recent Challenges to Higher Education in the United States (tłumaczenie)

Kanon

Krzysztof Dybciak, Pontyfikat Jana Pawła II syntezą i uniwersalizacją kultury polskiej

Otwarte teksty: Przemysław Dakowicz

Nie opowiadamy sobie samych siebie” – z Przemysławem Dakowiczem rozmawiają Anna Czartoryska-Sziler i Dariusz Kawa

Elżbieta Morawiec, Strażnik poranka. O twórczości Przemysława Dakowicza

Wacław Holewiński, Continuum? Raczej odpowiedzialność – tu i teraz

Kazimierz Nowosielski, Wiersze

Patrząc wstecz: Mit Galicji i rzeczywistość

Wprowadzenie od redakcji

Jacek Kordel, Wokół mitów galicyjskichNa marginesie wystawy w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury

Tomasz Kargol, Między rabacją a niepodległością. O świadomości narodowej chłopów w Galicji w XIX stuleciu

Dawid Golik, Podhalańskie boje o niepodległość 1939–1955

Maciej Mazurek, To jasne

Recenzje:

Władysław Zajewski, Powstanie listopadowe w ocenie dyplomatów Saksonii

Jerzy Gizella, Z korespondencji okupacyjnej Kazimierza Wyki

Jarosław Szarek, „Potęgą pognębionych jest nadzieja”

Anna Waśko, NZS 1980–1981

Jan Owczarek, Niewidzialny ślad

Forum:

Tomasz Gabiś, Przestrzeń bez narodu

Jan Prokop, Wolność czy nihilizm?

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997