Nowy Pod wiatr Jakub Polit Zobacz większe

Jakub Polit POD WIATR Czang Kaj-szek 1887-1975

Nowy produkt

Seria  ARKANA HISTORII oprawa twarda ss.748

Więcej szczegółów

284 Przedmioty

76,00 zł

Więcej informacji

Niniejsze opracowanie nie rości sobie w najmniejszej mierze pretensji do miana w pełni naukowego. Z racji długości życia jego bohatera oraz wagi dziejowej czasów, w których sprawował on władzę (a sprawował ją przez półwiecze niemal), odpowiednia kwerenda musiałaby być zresztą może dłuższa, niż dotychczasowe, dorosłe życie piszącego te słowa. Materiały do biografii Czanga znajdują się w archiwach wszystkich chyba liczących się w XX wieku mocarstw (nie wyłączając Indii, Francji i Niemiec); niektóre z tych materiałów pozostają do dziś niedostępne. Pozostaje więc relacja z konieczności ułomna, pisana wszakże z pełną odpowiedzialnością historyka. Fakt, że Polska nie była, przynajmniej bezpośrednio, uwikłana w tragiczne dzieje Republiki Chińskiej, na pewno ułatwia zachowanie dystansu do tamtejszych wydarzeń, nie oznacza jednak równej sympatii do wszystkich stron ówczesnego konfliktu. Postmodernistyczne hasło "pogląd do przesąd" samo jest bowiem poglądem, zaś bez próby interpretacji i oceny historia staje się tylko zwykłym kalendarium faktów.
Nie będąc pracą par excellence naukową, książka ta pozbawiona jest pełnego naukowego aparatu. Z uwagi na specyfikę poruszanej w niej problematyki, zdecydowałem się jednak na przypisy dokumentujące pochodzenie liczb oraz cytatów. Od zasady tej poczyniono bardzo niewiele wyjątków.

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA 5
WSTĘP
W POSZUKIWANIU PORTRETU 9
REWOLUCJONISTA
1. WĘDROWIEC NA PUSTYNI 19
2. BŁYSK WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA 28
3. DZIKIE LATA 39
4. „PERYPATETYCZNY ŻYWOT” 51
5. SMAK BOLSZEWIZMU 63
6. PUNKT ZWROTNY 78
7. KANONIERKA „ZONGSHAN” 89
EKSPEDYCJA PÓŁNOCNA
8. „POPROWADZĘ MOJE ARMIE NAPRZÓD” 107
9. PĘKNIĘCIE 122
10. „PRECZ Z KOMUNISTYCZNĄ PARTIĄ CHIN” 136
11. KLĘSKA KOMINTERNU 149
12. PIĘKNOŚĆ Z SZANGHAJU 162
13. ZWYCIĘSTWO 173
DEKADA NANKIŃSKA
14. RZĄD NARODOWY 189
15. DOSIADANIE TYGRYSA 205
16. WKRACZAJĄ JAPOŃCZYCY 220
17. CZERWONI 238
18. DEKADA ZASTOJU CZY ZŁOTE DZIESIĘCIOLECIE? 255
19. STARE I NOWE CHINY 272
20. ZABRAKŁO PIĘCIU MINUT 293
21. MISSIMO I GISSIMO 311
22. XI’AN, PUNKT ZWROTNY 327
23. MOST MARCO POLO 349
WOJNA OPORU
24. DRUGIE VERDUN 365
25. ODWRÓT 380
26. „SAMOTNIE I PRZECIW OGROMNEJ PRZEWADZE” 396
27. NIE WIDAĆ KOŃCA 411
28. PIEKIELNE LANIE 430
29. SMUGA CIENIA 448
30. BOHATER AZJI 466
31. ICHIGO, OSTATNI CIOS 481
32. GORZKI TRIUMF 504
OTCHŁAŃ
33. ZWIĘDŁE ZWYCIĘSTWO 525
34. MISSION IMPOSIBLE 538
35. RÓWNIA POCHYŁA 557
36. WEJŚCIE W CIEMNOŚĆ 573
37. GWIAZDA SPADAJĄCA 593
OSTATNI BASTION
38. NIE JESTEŚMY POKONANI 613
39. TAJWAŃSKI BASTION 633
40. ODDALAJĄCY SIĘ KONTYNENT 653
41. CHMURNY ZMIERZCH 675
ZAKOŃCZENIE 693
WYKAZ SKRÓTÓW 712
SUMMARY 713
BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA 718
INDEKS OSÓB 737

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997