Mała Wittliniada Zobacz większe

Nina Taylor-Terlecka MAŁA WITTLINIADA.

Nowy produkt

oprawa twarda ss.552

Więcej szczegółów

243 Przedmioty

47,00 zł

Więcej informacji

Zawarte w tym tomie szkice i artykuły, dotąd  rozproszone w  publikacjach zbiorowych lub w prasie emigracyjnej, są oparte przeważnie na nieznanej korespondencji Jόzefa Wittlina oraz  innych materiałach archiwalnych, poruszają zatem mniej eksponowane obszary jego życia. Obcowanie z Wittlinem  to jednocześnie obcowanie z jego nieodstępnymi towarzyszami  drogi:  św. Franciszkiem i Orfeuszem, Nieznanym Żołnierzem i Odysem, za nimi zaś kroczy Ahaswer, Żyd Wieczny Tułacz, a w tle wciąż Lwόw. W wybranych tekstach spotkać można Wierzyńskiego i Gombrowicza, Tuwima (po śmierci) i Bobkowskiego, można także poznać rzadziej spotykanych przyjaciόł poety – pisarkę-poliglotkę Antoninę Vallentin, malarza, dyplomatę i plantatora kawy Jana Chmielińskiego. Również Alfreda Gradsteina, twόrcę pieśni masowej, i Marca Szeftela, subtelnego rusycystę-mediewistę. Za to szkice o „okolicy” stanowią właściwie wycieczkę w czas przeszły, zwiedzanie świata żydowskiego:  Budzanow, gdzie urodził się jego kolega Soma Morgenstern, Tarnopol, Horodenko,  Radziechόw, a przede wszystkim – Lwόw.  

Nina Taylor-Terleckapolonistka i rusycystka. Tłumaczka m.in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana. Studiowała rusycystykę na Uniwersytecie Oksfordzkim,  polonistykę na School of Slavonic and East European Studies, doktorat uzyskała  w Instytucie Badań Literackich PAN. Przez parędziesiąt lat wykładała literaturę polską na Uniwersytecie Oksfordzkim i na  Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.  Ma w dorobku kilkaset prac w języku angielskim, polskim i francuskim rozproszonych w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Pisze przeważnie o literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego, polskiej literaturze Gułagu, literaturze emigracyjnej, a także o dramacie romantycznym. Opublikowała m.in. Tradycja krajobrazu Wielkiego Księstwa Litewskiego w powieściach Tadeusza Konwickiego; antologię: Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze (2001). Ze spuścizny po Tymonie Terleckim wydała: Emigracja naszego czasu (2003); Rosa Bailly. Szkicownik kresowy (przekłady) (2005); Zaproszenie do podróży (2006) i Listy Andrzeja Bobkowskiego do Tymona Terleckiego (2006). Zredagowała i wydała tom korespondencji: T. Terlecki, J. Wittlin Listy 1944-1976 (2014). Odznaczona medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” (2016). Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (2017). Laureatka  Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za całokształt dorobku (2019).   

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997