ARCANA nr 159 Zobacz większe

ARCANA nr 159 / PDF

PDF ss.212

Dwumiesięcznik dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Czasopisma

Więcej szczegółów

991 Przedmioty

20,57 zł

Więcej informacji

Od redakcji

Krzysztof Koehler, Nowe wiersze

Rozmowa Arcanów

Poświęcenie dla cywilizacji – z prof. Wayne’em Cristaudo rozmawia Zbigniew Janowski 

Patrząc wstecz

Andrzej Nowak, Wolne i spólne obieranie pana sobie (z V tomu Dziejów Polski)

Jakub Polit, Songowie – pierwsza chrześcijańska rodzina nowoczesnych Chin

Kanon

Artur Stypuła, Gabriele D’Annunzio – Rozejm – wstęp do naśladowania

Gabriele D’Annunzio, Poezje w przekładach Artura Stypuły i Olgi Płaszczewskiej

Otwarte teksty

Wiesław Helak, W stronę Seretu

Szymon Babuchowski, Wiersze

Idee

Stanisław Kogut, Sprawiedliwość – własność – wspólnota. Rozważania o I księdze „Państwa” Platona 

Krzysztof Czacharowski, Wiersze krakowskie

Archiwum

Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Lucyna Sadzikowska, „Najcięższa udręka w lagrze”,

czyli o jednym liście Zofii Kossak

Zofia Kossak, List do Prezydenta Władysława Raczkiewicza

Odeszli

Stefan Zabierowski, Pożegnanie Zdzisława Najdera

Kazimierz Nowosielski, „I wzięli się za ożydle”. (Moje spotkania z prof. Marią Janion)

Mieszaniny (nie)polityczne

Tomasz Gabiś, Zapiski manarchisty (XIX)

Olga Płaszczewska, Czy wolno nie lubić Norwida?

Varia

Jerzy Wratny, Warszawskie duszpasterstwo akademickie w okresie obchodów milenijnych

Paweł Chojnacki, Dalektyczne medytacje na placu Jana Nowka-Jeziorańskiego w Krakowie, czyli Barbara Toporska i Józef Mackiewicz w świetle korespondencji

Recenzje

Jerzy Gizella, Rok 1920 w literaturze polskiej

Kazimierz Braun, Powrót Świętego Franciszka

Krzysztof Pisowicz, Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku

Bartosz Suwiński, Rozdarty ścieg. Poezja Jakuba Pacześniaka 

Stanisław Chyczyński, O Beksińskim i Apokalipsie

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997