Sens dziedziczenia .Myśli o polskim etosie poetyckim XX wieku  Tadeusz Witkowski Zobacz większe

Sens dziedziczenia .Myśli o polskim etosie poetyckim XX wieku - Tadeusz Witkowski

Nowy produkt

oprawa twarda ss.266

Więcej szczegółów

296 Przedmioty

28,00 zł

Więcej informacji

Tadeusz Witkowski

SENS DZIEDZICZENIA

Myśli o polskim etosie poetyckim XX wieku

Tadeusz Witkowski – dr nauk humanistycznych, eseista, publicysta, redaktor, emerytowany lektor języka polskiego w University of Michigan (Ann Arbor) i były wykładowca w Saint Mary’s College w Orchard Lake. Represjonowany w czasach PRL, internowany w stanie wojennym, w roku 1983 wyjechał z rodziną do USA. Po uzyskaniu w 2005 r. statusu pokrzywdzonego prowadził badania w archiwach IPN. W latach 2007–2008 był pracownikiem SKW i członkiem Komisji Weryfikacyjnej d/s WSI. W 2013 r. odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2016 r. na stronie internetowej MON-u redagował dwujęzyczną zakładkę poświęconą warszawskiemu Szczytowi NATO. W roku 2017 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mu status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Mieszka w Ann Arbor w stanie Michigan.

W obecnej sytuacji kulturalnej ta książka jest bardzo potrzebna, świadomie

używam określenia „kulturalna”, ponieważ zawartość i znaczenie

niniejszego zbioru rozpraw i szkiców przekracza granice literatury.

Sens dziedziczenia ma także wymiar krytycznoliteracki, bo prawdziwa krytyka – taka, jaką uprawiali Brzozowski, Irzykowski, Stempowski, Kijowski – poprzez

literaturę odnosi się do zjawisk i procesów pozaliterackich. Bierzemy

do rąk tom potrzebny i cenny, ponieważ podejmuje problemy rzadko

dziś brane na warsztat przez badaczy literatury, zwłaszcza tych głównego

(modnego) nurtu. Te usuwane poza obszar literaturoznawstwa

a nawet krytyki zagadnienia, to pozaestetyczne zobowiązania pisarza,

cele twórczości, związki sztuki słowa z moralnością, a poprzez

nią z wymiarem historyczności, w jakim istnieją twórcy i czytelnicy.

Omawiany zbiór tekstów Tadeusza Witkowskiego zajmuje miejsce

osobne na mapie współczesnej refleksji literackiej, sytuując się

poza popularnymi stanowiskami postmodernistycznymi, programowo

odcinającymi sztukę, a więc i literaturę, od zjawisk oraz procesów

społecznych; stanowiskami unikającymi – czasem jak diabeł

święconej wody – pisania o kwestiach moralnych w życiu jednostek

i społeczeństw, a szczególnie o związkach literatury z etyką.

(prof. Krzysztof Dybciak)

ISBN 978-83-65350-67-1

ARKANA LITERATURY

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997