Arcana nr 90 / PDF Zobacz większe

Arcana nr 90 / PDF

996 Przedmioty

10,29 zł

Więcej informacji

Mieszaniny polityczne

Andrzej Nowak, Od Polski do post-polityki? 5

Włodzimierz Marciniak, Zapleśniała bułka historii 20

Dariusz Gawin, Polityka historyczna – próba bilansu 28

Jan Kieniewicz, Inteligencji polskiej zmagania z Sytuacją 32

Artur Kościański, Radosław Pyffel, Pekiński poker, czyli jak chińska dyplomacja rozgrywa aneksję Tajwanu 44

Leszek Elektorowicz, Nowe wiersze 52

Pogranicza literatury

Ernst Jünger, Rok 1968. Promieniowania. Przeminęła siedemdziesiątka 55

Marzena Woźniak-Łabieniec, Falsyfikat i polskie sny. W odpowiedzi Profesorowi Jackowi Trznadlowi 77

Arcana idei

Jacek Bartyzel, U źródeł Syllabusa. Donoso Cortés vs. katolicy liberalni 96

Waldemar Żyszkiewicz, Wiersze 111

Kroniki i przeglądy

Ryszard Czarnecki, Polski punkt widzenia. Europa: dwa fronty 113

Tomasz Gabiś, Kronika niemiecka (VII) 118

Jacek Koronacki, Przegląd amerykański XXVI. Rewolucja informacyjna i koniec historii czy powrót do odkrywania Boga 127

Elżbieta Morawiec, Sceny z Westerplatte i innych regionów 137

Jan Prokop, Letnie czy gorące? (XXVI) 144

Szczepan Twardoch, Wypisy z dziennika (VIII) 153

Recenzje i omówienia

Piotr Galik, Walka o Hiszpanię 162

Lech Mażewski, Starożytni o polityce międzynarodowej w XXI wieku 167

Jerzy Gizella, Panna Leming podbija świat 170

Mateusz Pindelski SP, Modlitwa – casus metodologiczny 173

Jacek Bartyzel, Nowości z prawej półki 178

Polemiki

Adam Wielomski, Profesorowi Jackowi Bartyzelowi w odpowiedzi 186

Książki nadesłane 195

Autorzy numeru 198

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997