Arcana nr 89 / PDF Zobacz większe

Arcana nr 89 / PDF

996 Przedmioty

10,29 zł

Więcej informacji

Od Redaktora 5

Wojciech Wencel, Wiersze 6

Janusz Krasiński, Bracia syjamscy z San Diego 8

Między Wschodem a Zachodem

Krzysztof Szczerski, Polska geopolityka europejska 17

Jan Filip Staniłko, Geopolityczne dylematy Polski 26

Ryszard Czarnecki, Europa: nowa architektura polityczna 44

Adam Chajewski, Traktat polsko-litewski a mniejszość polska na Litwie 50

Tadeusz Zubiński, Marzec na Inflantach 75

Stanisław Chyczyński, Wiersze 87

Liberum veto

Marek Has, Dokąd mnie diabły niesiecie? 89

Jacek Trznadel, Rymkiewicza falsyfikat o Powstaniu 104

Pogranicza literatury

Andrzej Babuchowski, „Brnę przez ziąb do miłości” (o Janie Zahradničku) 121

Archiwum „Arcanów”

Grzegorz Bębnik, „Górale byli i nadal pozostają niczym więcej, jak tylko pewną osobliwością”. Niemiecki urzędnik o góralach oraz idei Goralenvolk 132

Kroniki i przeglądy

Tomasz Gabiś, Przegląd niemiecki (VI) 140

Elżbieta Morawiec, Polska, Europa 149

Jan Prokop, Letnie czy gorące (XXV) 157

Szczepan Twardoch, Wypisy z dziennika (VII) 163

Recenzje i omówienia

Jerzy Gizella, Młoda Polska z perspektywy emigracyjnego Londynu 173

Jerzy Gizella, „Tygodnik Powszechny” do roku 2005 175

Remigiusz Witkowski, Bunt, polityka, kultura 177

Andrzej Piskozub, Lewica na ślepym torze 181

Marek Baterowicz, Uczta głupców 186

Jacek Bartyzel, Nowości z prawej półki 188

Pożegnania

Elżbieta Morawiec, Zbigniew Zapasiewicz (1934–2009) 195

Listy i polemiki

List otwarty W obronie wolności słowa i swobody badań historycznych 197

Anna Młynik, List do Andrzeja Nowaka 200

Paweł Zyzak, W odpowiedzi Annie Młynik 202

Książki nadesłane 209

Noty o autorach 211

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997