Arcana nr 121 Zobacz większe

Arcana nr 85 / PDF

996 Przedmioty

10,29 zł

Więcej informacji

Mieszaniny polityczne

Andrzej Waśko, Polska po Michniku 5

Jan Filip Staniłko, Cud w kryzysie, czyli rok rządów Donalda Tuska 13

Andrzej Fiderkiewicz, Uwagi o życiu seksualnym w epoce cząstek elementarnych 29

Jerzy Gizella, Wiersze 37

Proza

Wacław Holewiński, Oraz wygnani zostali… (fragmenty powieści) 43

Rozmowa „Arcanów”

Liberalizm na równi pochyłej? Z Walterem Nicgorskim rozmawia Marek Przychodzień 52

Wiersze

Leszek Elektorowicz, Karabin i pióro (o Roy Campbellu) 61

Roy Campbell, Kwitnący karabin (fragmenty poematu) 64

Pogranicza literatury

Wiesław Paweł Szymański, Wieczny Tułacz (o twórczości Josifa Brodskiego) 66

Krzysztof Polechoński, Ferdynand Goetel w Katyniu 77

Patrząc wstecz

Stanisław Srokowski, Życie wśród pisarzy, agentów i intryg (fragment książki) 102

Nagroda literacka im. Józefa Mackiewicza

Jarosław Marek Rymkiewicz, „Miałem do opowiedzenia swoją opowieść” 129

Marek Nowakowski, Wieszanie 131

Tomasz Burek, To co nas przemienia 135

Maciej Urbanowski, Romans z Polską 137

Rafał A. Ziemkiewicz, Biografia generała Ostoi-Zagórskiego 141

Kroniki i przeglądy

Jan Prokop, Letnie czy gorące (XXIII) 144

Elżbieta Morawiec, Polityka polska 150

Tomasz Gabiś, Przegląd niemiecki (III) 158

Szczepan Twardoch, Wypisy z dziennika (IV) 166

Małgorzata Dąbrowska, Polska historia i amerykańskie obyczaje na teksańskim rodeo 177

Recenzje i omówienia

Teresa Bochwic, Jeszcze wrzeszczą 183

Wojciech Chmielewski, Pożegnanie z Mierzeją 187

Jakub Beczek, Mocarz, czyli sam na sam z klęską 188

Dorota Heck, „Inna” antologia teoretycznoliteracka 191

Dagmara Sumara, Świętej pamięci Matrioszka 194

Maciej Kubicki, Piłsudczykowska konspira 196

Stefan Sękowski, Prawie jak Rambo 199

Kącik porad

Karol Irzykowski, Kołtuństwo felietonowe 201

Noty o autorach 203

Książki nadesłane 206

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997