ARCANA nr 139-140 Zobacz większe

ARCANA nr 139-140 / PDF

oprawa miękka ss.276

Dwumiesięcznik dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Czasopisma

Więcej szczegółów

986 Przedmioty

12,00 zł

Więcej informacji

Zawartość zeszytu:
Leszek Elektorowicz Nowe wiersze 5

Polska i świat
Andrzej Waśko Ostatnia idea XX wieku 8
Andrzej Moskalonek Nieobecność Polski 17
Mieczysław Dobija Integracyjna strefa walutowa
źródłem siły Międzymorza 24

Patrząc wstecz
Krzysztof Kawalec Narodowa Demokracja – fakty,
mity, wyzwania, dziedzictwo 55
Michael J. Mikoś Isaiah Bowman i jego rola
w paryskiej konferencji
pokojowej w 1919 roku 65
Bohdan Urbankowski Marzec. Wspomnienia
z mitami w tle 77

Otwarte teksty
Szymon Babuchowski Wiersze 100
Wacław Holewiński Pogrom 1905 103

Zatruta humanistyka (1)
Od redakcji 110
Bohdan Cywiński Zatruta humanistyka (1979) 111

Adrian Sinkowski Wiersze 133

Europa narodów
Krzysztof Dybciak Południowe kresy Europy 138
Olga Płaszczewska Notatki z lektury „Zibaldone”
Giacomo Leopardiego 153

Archiwum Listy do wnuka Soplicy.
Z korespondencji Henryka
Ciecierskiego (1863–1933) –
opracowały i do druku podały
Teresa Ciecierska-Chłapowa
i Justyna Chłap-Nowakowa 163

Jakub Pacześniak Wiersze 224
Kronika
Tomasz Mianowicz Carlsberg –Koblencja –
Monachium. Wspomnienie
o Emilu Morgiewiczu 227
Antoni Libera Laudacja z okazji wręczenia
Andrzejowi Nowakowi
Nagrody Literackiej
Skrzydła Dedala 238

Tomasz Gabiś Zapiski manarchisty (IV) 242

Recenzje
Jerzy Gizella Czortopchajką wzdłuż Zbrucza 259
Dorota Heck
Najnowszy wybór wierszy
Wojciecha Wencla 263
Mirosław R. Kaniecki Siedem początków 268
Katarzyna Wójcik Wejrzeć w siebie 271
Michał Piętniewicz Okrutna baśń 274

Warunki prenumeraty w 2018 roku:

Roczna: 90 zł, półroczna – 45 zł

płatne na konto:

nr 11 8589 0006 0000 0030 2478 0001

Prenumerata zagraniczna (roczna): USA i Kanada – 100 USD (przesyłka priorytetowa), Europa – 60 EUR, Australia – 120 USD (przesyłka priorytetowa). Prenumeratę zagraniczną można również opłacić czekiem bankowym, przekazanym na adres redakcji pocztą, z wpisaną kwotą oraz adnotacją: ARCANA sp. z o.o.

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997