8 czerwca 2016 r., godz. 15.00 w siedzibie ARCANÓW w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister WOJCIECH KOLARSKI

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni zostali

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej:

Leszek DŁUGOSZ


za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za pielęgnowanie pamięci o historii Polski i Europy Wschodniej:

Andrzej NOWAK


za wybitne zasługi dla literatury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju poezji współczesnej:

Lesław WITESZCZAK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy literackiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jan PROKOP
Wiesław SZYMAŃSKI
Maciej URBANOWSKI
Andrzej WAŚKO

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy literackiej:

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Henryk GŁĘBOCKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury, za promowanie polskiej literatury:

Zuzanna DAWIDOWICZ

za zasługi w promowaniu polskiej literatury, za osiągnięcia w pracy edytorskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Piotr ROSA

Arcana - odznaczenia

Arcana - odznaczenia


O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997