Jacek Krzysztof Danel - Orędownik niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913-1989 Zobacz większe

Jacek Krzysztof Danel - Orędownik niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913-1989

Nowy produkt

oprawa twarda, szyta, format B5, ilustracje, ss. 1000

Więcej szczegółów

11 Przedmioty

45,00 zł

Więcej informacji

Kazimierz Sabbat był znaczącą postacią polskiego życia politycznego emigracji niepodległościowej. Należał do grona tych nielicznych, których potomni określają mianem mężów stanu, ludzi umiejących wznieść się ponad partyjnymi podziałami na rzecz wspólnego dobra. Adam Ciołkosz, jego wielki przyjaciel i przewodnik w polityce emigracyjnej, mawiałże w swoim życiu miał dwie pasje: harcerstwo i socjalizm. Odnosząc te słowa do Kazimierza Sabbata można bez zastrzeżeń stwierdzićże w jego życiu dominowały również dwie pasje: harcerstwo i działalność polityczna na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości. Był„zwierzęciem politycznym” w pełnym tego słowa znaczeniu. Jako żołnierz, działacz harcerski, niepodległościowy, kombatancki i polityk emigracyjny miał ogromny wpływ na ludzi. Cieszył się ich uznaniem i szacunkiem. W swoim życiu, działalności społecznej i politycznej nigdy nie kierował się korzyścią osobistą. Jako jeden z niewielu polityków emigracyjnych, miał skonkretyzowaną wizję, jak powinny funkcjonowaćwładze RP na uchodźstwie, jaką rolę powinna odgrywać emigracja polityczna w pojałtańskiej Europie.
 
Biografia Kazimierza Sabbata jest pierwszą próbą w historiografii polskiej i światowej, przedstawienia jego działalności społecznej i politycznej.

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997