Nowy Wojciech Buchner - Ład utracony. Szkice z historii myśli politycznej Zobacz większe

Wojciech Buchner - Ład utracony. Szkice z historii myśli politycznej

Nowy produkt

oprawa twarda ss.368

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

16,00 zł

Więcej informacji

Tytuł tego zbioru sugeruje, że mamy dziś do czynienia z mniej lub bardziej koniecznym bądź przypadkowym (tego nigdy wiedzieć nie można) procesem dezintegracji dawnych postaw i przesłanek myślenia politycznego, co samo w sobie nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie dręczący nas współcześnie niepokój o przyszłość dziedzictwa grecko-rzymskiego i chrześcijańskiego. Słowo „ład” zawiera czytelne konotacje konserwatywne, bo też autor tej niewielkiej książki nie zamierza ukrywać swoich przekonań, używając naukowego skalpela jako narzędzia wątpliwego zawsze obiektywizmu; jego ostrze bowiem, zwłaszcza w przypadku poruszanych tu kwestii,  tępi się zawsze w wąskiej perspektywie własnego życia. Strukturalną wadą, a może właśnie zaletą historii myśli politycznej jest ów perspektywizm. Historyk idei nie jest wszak historykiem sensu stricto, jakkolwiek musi wypełniać zasadnicze nakazy muzy Klio. Jest tylko jednym z uczestników nieustannych sporów o właściwe rozumienie ludzkich dziejów, które milkną dopiero w perspektywie eschatologicznej.  (fragment Wprowadzenia)

Wojciech Buchner formułuje tezy ważne, skłaniające do refleksji, będące nawet niekiedy swoistymi prowokacjami intelektualnymi (…) wzywając choćby do rozpoznania krytycznego tak „legend białych”, jak i „czarnych” jako wymagających szczególnie wnikliwego a rzetelnego namysłu czy śledząc paradoksy „ideologii tolerancji” (…) apeluje o rzetelność, którą wiąże nie tyle z potrzebą stałego nawracania do źródeł i sięgania do wielu opracowań, ile z potrzebą głębokiego namysłu, który byłby wolny od uprzedzeń politycznych.          (prof. Bogdan Szlachta)

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997