Nowy Konstytucjonalizm rosyjski  Adam Bosiacki  , Hubert Izdebski Zobacz większe

Konstytucjonalizm rosyjski Adam Bosiacki , Hubert Izdebski

Nowy produkt

oprawa twarda ss.560

Więcej szczegółów

8 Przedmioty

28,00 zł

Więcej informacji

Praca poświęcona jest konstytucjonalizmowi Rosji i współczesnym aspektom tej instytucji w Federacji Rosyjskiej; autorzy przedstawiają także jego podłoże historyczne, tj. zarówno próby stworzenia rosyjskiego modelu konstytucyjnego przed rewolucją bolszewicką, jak i kształtowanie się, umocnienie się i dekompozycję „konstytucjonalizmu socjalistycznego”.

Książka powstała w oparciu o polskie i zagraniczne materiały źródłowe i bibliograficzne. Najistotniejsze z punktu widzenia analizowanej problematyki są, powstałe na przestrzeni kilkudziesięciu lat, materiały rosyjskie i amerykańskie. Wśród prac rosyjskich i radzieckich wyróżniają się książki i broszury powstałe przed 1917 rokiem, zawierające programy i postulaty reform politycznych, w tym konstytucyjnych, jak też publikacje, tworzone w różnych okresach w Rosji Radzieckiej i w ZSRR. W pracach powstałych przed 1917 r. warto oczywiście odnotować zagadnienia konstytucji Królestwa Polskiego, ale także – przede wszystkim – dyskusje nad kształtem konstytucjonalizmu Cesarstwa Rosyjskiego, podejmowane przez Polaków i wobec nich po 1905 roku. Wśród publikacji wydanych po przejęciu władzy przez bolszewików warto wymienić materiały powstałe „na gorąco”, podczas dyskusji konstytucyjnych w okresie komunizmu wojennego, w okresie rządów Nikity Chruszczowa i, w znacznie mniejszym stopniu, w czasach stalinowskich i w okresie rządów Leonida Breżniewa. Interesujące było również przeanalizowanie dyskusji konstytucyjnych czasów pierestrojki, kryzysu konstytucyjnego lat 1993-1994 oraz okresu funkcjonowania obowiązującej od tamtego czasu rosyjskiej konstytucji. Publikacje rosyjskie obejmują projekty i teksty konstytucji, książki, artykuły, przemówienia, w mniejszym rozmiarze materiały wspomnieniowe oraz – skądinąd bardzo interesujące – materiały prasowe.

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997