Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980-1981. Wybór dokumentów Zobacz większe

Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980-1981. Wybór dokumentów

Nowy produkt

oprawa twarda, ss. 1428

Więcej szczegółów

70 Przedmioty

24,00 zł

Więcej informacji

Niezależne Zrzeszenie Studentów było najważniejszym obok NSZZ „Solidarność” ruchem społecznym w PRL,  jedyną niezależną organizacją studencką w całym imperium sowieckim. Formowało postawy młodej inteligencji i wyrażało jej bunt przeciwko systemowi komunistycznego zniewolenia. Wyrastało z tradycji przedsierpniowych Studenckich Komitetów Solidarności i innych opozycyjnych środowisk. NZS przyczyniło się do złamania pozycji PZPR i podporządkowanych jej oficjalnych organizacji na uczelniach wyższych. Poprzez radykalizm głoszonych antykomunistycznych i niepodległościowych haseł rozbijało organizacyjny i ideologiczny monopol oraz system kontroli nad młodzieżą akademicką, sprzyjając utracie przez państwo komunistyczne realnego wpływ na młode pokolenia Polaków. Różne formy aktywności NZS uformowały świadomość ostatnich roczników  studentów, a wkrótce i młodej inteligencji tak w PRL, jak i w wolnej już Polsce. NZS był szkołą politycznej i społecznej aktywności, z którego wyszła znacząca cześć elit politycznych i społecznych III Rzeczypospolitej.

Książka jest obszernym wyborem dokumentów poprzedzonych zarysem historycznym, przedstawia na przykładzie jednego z największych ośrodków akademickich, Krakowa, okres jawnej działalności  „pierwszego” NZS, między sierpniem 1980 a grudniem 1981 r. Starano się uchwycić fenomen ruchuw działaniu”. Służy temu konfrontacja materiałów źródłowych o różnym pochodzeniu. Przedstawiają one zarówno punkt widzenia samych uczestników NZS i współpracujących z nimi działaczy opozycji, jak i środowiska akademickiego, władz uczelni wyższych oraz struktur PZPR i aparatu represji.

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 27 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997