Nowy U progu końca Rzeczpospolitej     Henryk Kocój Zobacz większe

U progu końca Rzeczpospolitej Henryk Kocój

Nowy produkt

oprawa twarda  ss.272

Więcej szczegółów

198 Przedmioty

24,00 zł

Więcej informacji

Henryk KocójU PROGU

KOŃCA RZECZPOSPOLITEJKorespondencja posła saskiego w Warszawie Augusta Essena z ministrem spraw zagranicznych Saksonii Heinrichem Stutterheimem (1787)

Henryk Kocój (ur. 1931 w Oświęcimiu) – polski historyk, prof. dr hab. Związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zajmuje się historią nowożytną Polski i powszechną XVII i XVIII w. (w szczególności tematyką trzech rozbiorów Polski). Absolwent historii UJ (studiował w latach 1950–1954). Od roku 1980 profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, Zaborcy wobec Konstytucji 3 Maja, Prusy wobec powstania kościuszkowskiego, Od Sejmu Wielkiego do powstania listopadowego. Wybór materiałów źródłowych, artykułów i recenzji, Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Ludwiga Buchholtza, Berlin wobec Konstytucji 3 maja, Austria wobec Konstytucji 3 maja, Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791–1792, Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja.Prezentowana korespondencja posła saskiego w Warszawie Augusta Essena z ministrem spraw zagranicznych Saksonii Heinrichem Stutterheimem dowodzi, że król Stanisław August pełnił swój urząd tylko fikcyjnie, a władzę w istocie sprawował ambasador rosyjski i Katarzyna II. Rzeczpospolita, pozbawiona wojska i mająca wadliwą konstytucję, której wbrew woli państw zaborczych nie wolno było zmienić, pogrążała się coraz bardziej w niemocy, a król nadaremnie szukał oparcia w Katarzynie II. Imperatorowa zaś miała na uwadze nie dobro Polski, ale wyłącznie cele zaborcze i konsekwentnie je realizowała. Rosji wystarczało, że miała uległego króla i grupę wpływowych magnatów gotowych na jej usługi. Korespondencja ta pozwala zrozumieć, jak tragiczne było położenie Rzeczpospolitej, z którą nikt z mocarstw europejskich się nie liczył, a większość dyplomatów skłaniała się ku tezie, że kiedy wszystkie nieporozumienia między Prusami i Rosją zostaną złagodzone – ostateczny los Rzeczpospolitej zostanie przypieczętowany i zniknie z mapy Europy.

Obszerne wprowadzenie autora, dotyczące korespondencji,

która została opublikowana w języku francuskim .ISBN 978-83-65350-41-1
O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 15 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997