Krzysztof Kloc -  Michał Sokolnicki 1880-1967.Piłsudczyk-historyk-dyplomata Zobacz większe

Krzysztof Kloc - Michał Sokolnicki 1880-1967.Piłsudczyk-historyk-dyplomata

Nowy produkt

oprawa twarda  ss.688

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

40,00 zł

Więcej informacji

Krzysztof Kloc, pracownik naukowy Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Interesuje się dziejami

polskiej irredenty XIX/XX w., historią polskiej dyplomacji oraz historią polityczną Polski Odrodzonej

ze szczególnym uwzględnieniem obozu piłsudczykowskiego, a także biografistyką tego okresu.

Stypendysta Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation (2013), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

(2016, 2018), ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) oraz finalista Nagród Naukowych

tygodnika „Polityka” (2015). Za rozprawę o Michale Sokolnickim laureat Konkursu im. Władysława

Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Michał Sokolnicki (1880–1967) - działacz socjalistyczny, irredentysta, członek PPS i władz PPS-FR.

Brał udział w rewolucji 1905–1906, był emisariuszem Polskiego Skarbu Wojskowego, należał

do krakowskiego „Strzelca”, zaangażowany w prace KSSN i jej Wydziału Wojskowego, którego był

kontrolerem, jako jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego kierował robotą PON,

a wcześniej Komisariatami Cywilnymi w Królestwie. Piastował także funkcję sekretarza NKN oraz

osobistego sekretarza Piłsudskiego, podczas Wielkiej Wojny właściwie kierował akcją zagraniczną

obozu niepodległościowego. Po aresztowaniu Komendanta zasiadał w ścisłym kierownictwie

Konwentu Organizacji „A”, był delegatem POW na Wschód oraz do przedstawicielstw Francji i Anglii,

jak również jednym z reprezentantów Naczelnika Państwa na konferencję pokojową w Paryżu.

Był I radcą poselstwa polskiego w Londynie, posłem w Helsingforsie, pracownikiem centrali MSZ

w Warszawie i naczelnikiem Wydziału Historycznego MSZ, posłem w Kopenhadze oraz ambasadorem

w Ankarze. Wykładał na Uniwersytecie Letnim w Zakopanem, w Szkole Nauk Politycznych

w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi, warszawskiej Wolnej

Wszechnicy oraz na Uniwersytecie w Ankarze, był autorem i redaktorem kilkunastu książek

oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, recenzji, omówień, komentarzy, polemik.

Pracę cechuje wielka solidność, duża erudycja, skrupulatność w dociekaniach źródłowych i ogólnie

staranne udokumentowanie wypowiadanych twierdzeń.

Prof. dr hab. Marek Kornat

Pracę czytałem z rosnącą satysfakcją. Panowanie nad materią wywodu, rozumienie kontekstu,

doskonała dokumentacja źródłowa, wreszcie klarowny wywód - oto elementy, które należy wybić

na plan pierwszy.

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

O Wydawnictwie

ARCANA sp. z o.o. powstała w 1994 roku w Krakowie. Zajmuje się działalnością wydawniczą, jest również wydawcą dwumiesięcznika ARCANA. Celem było ponowne stworzenie solidnej podstawy dla tradycyjnych religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowa intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu. Przez 15 lat swej obecności Wydawnictwo ARCANA zdołało osiągnąć wyróżniającą pozycję w polskim krajobrazie kulturalnym. Od 1995 roku ukazuje się dwumiesięcznik "ARCANA", a recenzje dotyczące pisma pojawiają się regularnie w najbardziej wpływowych polskich środkach przekazu. Wśród autorów są nie tylko najlepsi polscy intelektualiści konserwatywni, ale także wybitni zagraniczni pisarze i myśliciele.

Życzę Wam radości z owoców pracy podejmowanej w walce o Polskę "wierną swej religii i polityczno-kulturowej tradycji". Idźcie tą drogą śmiało...

Jan Paweł II
List do redakcji "Arcanów"
30 VII 1997